Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Extern remiss amning och neonatal

Extern remiss amning och neonatal

Kalmar läns landsting, Kalmar

Region Kalmar län har för avsikt att använda sig av bifogat krav i kommande upphandling för rubricerat ämne. Vi är tacksamma för era synpunkter kring detta krav. Synpunkter på kravet skickas in via TendSign senast den 2019-10-03 kl 23:59.

Sista svarsdag
Avbruten

(2019-10-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-179