Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Dynamiskt inköpssystem solcellsentreprenörer (DIS)

Dynamiskt inköpssystem solcellsentreprenörer (DIS)

Kalmar läns landsting, KALMAR

Detta är ett dynamiskt inköpssystem där solcellsentreprenörer har möjlighet att fortlöpande ansluta sig. De anslutna entreprenörerna får sedan möjlighet att lämna in anbud för avrop gällande specifika projekt. Avropen sker enligt uppdragsspecifika avvägningar separat för varje projekt. Du förbinder dig inte till något genom att ansöka, och det är helt kostnadsfritt.

Sista ansökningsdag
2662 dagar kvar

(2028-05-05)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2017-241