CRRT Akut-/IVA-dialys

Kalmar läns landsting, Kalmar

Inom Region Kalmar Intensivvårdsavdelningar finns det idag 4 st utrustningar för IVA-dialys, CRRT.

Upphandlingen avser att ersätta 3 utrustningar vid länssjukhuset i Kalmar med option på ytterligare utrustning till Västerviks sjukhus inklusive apparatspecifikt förbrukningsmaterial.

Dessutom ingår option Region Jönköpings län med cirka 8 utrustningar inklusive apparatspecifikt förbrukningsmaterial

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-028