Bevakningstjänster 2019

Kalmar läns landsting, Kalmar

Bevakningstjänster till Region Kalmar län enligt beskrivning i förfrågningsunderlagen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2018-286