Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Anestesi- och intensivvårdsprodukter 2

Anestesi- och intensivvårdsprodukter 2

Kalmar läns landsting, Kalmar

Region Kalmar län gjorde tidigare en upphandling av Anestesi- och Intensivvårdsprodukter men tre produktgrupper fick avbrytas och ska nu göras om. Sammanlagda värdet av dessa produktgrupper har ett värd av ca 500 000 kr.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-197