Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Analysutrustning för allmänkemi och immunkemi samt automationsbana med pre- och postanalytiska funktioner

Analysutrustning för allmänkemi och immunkemi samt automationsbana med pre- och postanalytiska funktioner

Kalmar läns landsting, Kalmar

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Region Kalmar läns behov av ny utrustning avseende analysutrustning för allmänkemi och immunkemi samt automationsbana med pre- och postanalytiska funktioner genom att göra en funktionsupphandling.

Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de villkor som anges i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingens syfte och mål

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Region Kalmar läns behov av ny utrustning avseende analysutrustning för allmänkemi och immunkemi samt automationsbana med pre- och postanalytiska funktioner genom att göra en funktionsupphandling.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2019-09-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2018-225