Ambulanser 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Denna upphandling avser Region Kalmar läns beräknade behov av ambulanser kommande år. Detta innebär uppskattningsvis 6-8 1-bårsambulanser per år under avtalstiden. Upphandlingen omfattar även dokumentation för handhavande samt teknisk dokumentation, utbildning av ambulanspersonal, tillvalsutrustning i enlighet med ”Teknisk kravspecifikation” samt förslag på serviceavtal.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2019-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/128