Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Allmänna sjukvårdsprodukter 2020

Allmänna sjukvårdsprodukter 2020

Region Kalmar Län, Kalmar

Uppdraget avser Upphandlingen av Allmännas sjukvårdsprodukter till Region Kalmar län som ska ombesörja behovet till samtliga verksamheter i Regionen. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enighet med de villkor som anges i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-285