Kungsbacka kommuns upphandlingar Verksamhetssystem Göteborgs stad med flera

Verksamhetssystem Göteborgs stad med flera

Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg

Anges i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen avser ett verksamhetssystem för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Vidare ingår systemstöd för yrkeshögskola, prövningsenheten, uppdragsutbildning samt arbetsmarknadsutbildning i omfattningen för upphandlingen.

Upphandlingsobjektet omfattar följande delobjekt:

Applikation

•Införandeprojektet inkluderat implementeringstjänster och integrationer

•Förvaltningstjänst inkluderat underhålls- och supporttjänst samt drifttjänst.

•Ytterligare beskrivning av upphandlingsobjektet finns i Bilaga 3 - Upphandlingsobjektet.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0312/23