Kungsbacka kommuns upphandlingar Kontraktsodlade utplanteringsväxter

Kontraktsodlade utplanteringsväxter

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Upphandlingen avser leveranser av utplanteringsväxter som säsongsvis beställs utifrån av Beställaren specificerad lista.

Säsongsbeställningar (större beställning inför vår/sommar/höst) kommer i regel läggas senast nio månader innan datum för leverans.

Avtalsområdet delas i denna upphandling upp i tre delområden och Leverantören ges möjlighet att lämna separata anbud på alla tre delområden:

Delområde 1 - Vårblommor

Delområde 2 - Sommarblommor

Delområde 3 - Höstfägring

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

328/21