Bilpoolstjänst

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Avtalet avser en bilpoolstjänst till Kungsbacka kommun.

Personal

Leverantören förbinder sig att använda för uppdraget erforderligt antal personer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/172