Kungsbacka kommuns upphandlingar Bedrivande av hemtjänst i Kungsbacka kommun

Bedrivande av hemtjänst i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun, Kungsbacka

Hemtjänst i ordinärt boende - Service
Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Bedrivande av hemstjänst i form av omsorgs- och serviceinsatser för personer med biståndsbeslut boende i Kungsbacka kommun

Ansökan om bedrivande av hemtjänst kan avse serviceinsatser dvs enbart städ, tvätt, inköp m m, enbart omsorgsinsatser inklusive delegerade/instruerade uppgifter, eller båda delarna.

I omsorgsinsatserna ingår att besvara trygghetslarm dag- och kvällstid.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

ÄO 09-00001/75