Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Undervisning i kursen ML1611 Automatiseringsteknik 7,5

Undervisning i kursen ML1611 Automatiseringsteknik 7,5

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Hållbar produktionsutveckling (HPU) vid KTH erbjuder er att lämna anbud avseende kursen ML1611, en kurs som läses av studenter på programmet TIIPS, Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll, åk 2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-2202