Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Undervisning i kursen ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp

Undervisning i kursen ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Hållbar produktionsutveckling (HPU) vid KTH erbjuder er att lämna anbud avseende kursen ML1030, en kurs som läses av studenter på programmet Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-2194