Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Undervisning i kursen KH1341 Miljöskyddsteknik, 7.5 hp

Undervisning i kursen KH1341 Miljöskyddsteknik, 7.5 hp

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende inlämningsuppgifter i kursen. I uppdraget ingår att svara för kunskapsöverföring från tidigare kursmaterial till ny examinator. Det ingår även att vara kursansvarig för den studentgrupp som följer den parallella kursen MJ2627 och ansvara för de delar av kursen som endast gäller MJ2627. Uppdraget utförs under höstterminen 2019 enligt schema för kurserna (2019-08-26 – 2020-01-14).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1320