Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Undervisning i kursen HM105L Material- och produktionsteknik, grundkurs 7,5 hp

Undervisning i kursen HM105L Material- och produktionsteknik, grundkurs 7,5 hp

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Hållbar produktionsutveckling (HPU) vid KTH erbjuder er att lämna anbud avseende kursen HM105L, en kurs som läses av studenter på programmet SH-ETD.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-2200