Skyltar

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Upphandling avseende ramavtal Skyltar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

V-2019-0459