Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Renrumsstädning av Electrumlaboratoriet i Kista

Renrumsstädning av Electrumlaboratoriet i Kista

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

KTH bjuder in anbudsgivare att delta i upphandlingen av Renrumsstädning av Electrumlaboratoriet som är beläget i Kista på Isafjordsgatan 22.

Upphandlingen avser behovsanpassad städning i lokaler i Electrumlaboratoriet. Syftet är att upprätthålla en partikelfri miljö för att ge ett bra utbyte på de komponenter som tillverkas i renrummet, dvs undvika kassationer av material som produceras i laboratoriet på grund av partiklar samt medverka till en god arbetsmiljö och hygienisk innemiljö. Härutöver ska upphandlingen även medverka till att bibehålla god kvalitet av renhållning samt skapa en miljömässigt bra inomhusmiljö.

Upphandlingen avser behovsanpassad städning i lokaler i Electrumlaboratoriet. Syftet är att upprätthålla en partikelfri miljö för att ge ett bra utbyte på de komponenter som tillverkas i renrummet, dvs undvika kassationer av material som produceras i laboratoriet på grund av partiklar samt medverka till en god arbetsmiljö och hygienisk innemiljö. Härutöver ska upphandlingen även medverka till att bibehålla god kvalitet av renhållning samt skapa en miljömässigt bra inomhusmiljö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

V-2019-0485