Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Ramavtal för persondatorer

Ramavtal för persondatorer

Umeå Universitet

Persondatorer med produktnära tillbehör och tjänster

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

ITS 2.1.2-30-19