Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Partikelräknare för PM10, PM2.5 och PM1 för tunnelmiljöer (2)

Partikelräknare för PM10, PM2.5 och PM1 för tunnelmiljöer (2)

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

KTH bjuder in att lägga anbud på upphandling om partikelräknare för placering i tågtunnelmiljöer med molnlagring av data.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-22)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-0956