Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Lärartjänst avseende undervisning i LS2600 Global kompetens

Lärartjänst avseende undervisning i LS2600 Global kompetens

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Lärande vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende kurs LS2600 Global kompetens, en valbar kurs som utgör andra steget i KTH:s Certifikat i global kompetens. Kursen omfattar 3 hp, vilket motsvarar 2 veckors heltidsstudier för studenten och ges i en omgång varje termin (2 ggr/året). Kursen tillämpar kontinuerlig examination och har ca 50 förväntande deltagare om året.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-1639