Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Lärartjänst avseende undervisning i LS1600 Interkulturell kompetens

Lärartjänst avseende undervisning i LS1600 Interkulturell kompetens

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Lärande vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende kurs LS1600 Interkulturell kompetens, en kurs som är valbar för alla KTH:s studenter och som utgör första steget i KTH:s Certifikat i global kompetens. Kursen omfattar 4,5 hp, vilket motsvarar 3 veckors heltidsstudier för studenten och ges i en omgång varje läsperiod (4 ggr/året). Kursen tillämpar kontinuerlig examination och har ca 300 förväntande deltagare om året.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-1635