Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Lärartjänst avseende handledning i kursen LT200x

Lärartjänst avseende handledning i kursen LT200x

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Lärande/ITM vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende handledning i kursen LT200x, en kurs som läses av studenter på programmet ”Civilingenjör och lärare”, KTH. Kursen omfattar 30 hp, vilket motsvarar 30 veckors heltidsstudier för studenten och ges under hösttermin och vårtermin varje år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-1912