Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Konsult avseende videoproducent vid institutionen för Lärande

Konsult avseende videoproducent vid institutionen för Lärande

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Institutionen för Lärande (LES) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som videoproducent inom enheten för Digitalt Lärande, ett uppdrag som omfattar videoproduktion, videofoto och videoredigering för, men ej begränsat till, digitalt kursutveckling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

M-2019-2041