Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Expertstöd till forskningsprojekt inom Byggvetenskap

Expertstöd till forskningsprojekt inom Byggvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Konsultuppdrag till ett forskningsprojekt inom Institutionen Byggvetenskap på KTH. Uppdraget omfattar expertstöd för framtagande av sannolikhetsbaserade larmgränser för tunnelkonstruktioners beteende med Subset-simulering.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-10-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

A-2019-2117