Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av undervisning i kurserna KH1130 Kemiteknik 1 samt KH1332 Kemiteknik 3

Direktupphandling av undervisning i kurserna KH1130 Kemiteknik 1 samt KH1332 Kemiteknik 3

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende introduktion till processäkerhet för studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik. Undervisningen genomförs i form av ett seminarium i varje kurs samt som konsultation för projektgrupperna i KH1332. Antalet studenter är ca 40 i KH1130 och ca 30 i KH1332.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1355