Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av undervisning i kurserna KH1130 Kemiteknik 1, KH1231 Kemiteknik2 samt KH1332 Kemiteknik 3

Direktupphandling av undervisning i kurserna KH1130 Kemiteknik 1, KH1231 Kemiteknik2 samt KH1332 Kemiteknik 3

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende undervisning i laborationer, datorövningar och projekt i kurserna (KH1130 Kemiteknik 1, KH1231 Kemiteknik2 samt KH1332 Kemiteknik 3). I uppdraget ingår även att handleda nya lärare samt att genomföra reparation av laborativ utrustning. Uppdraget genomförs under läsåret 2019/2020 enligt schema för kurserna och enligt överenskommelse med programansvarig och examinatorer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1340