Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av undervisning i KH1150 Informationsteknik samt ingenjörsmetodik; 9hp samt KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer; 7,5hp

Direktupphandling av undervisning i KH1150 Informationsteknik samt ingenjörsmetodik; 9hp samt KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer; 7,5hp

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende språkmomentet i kursen KH1150, omfattande muntlig och skriftlig presentationsteknik (9 timmar schemalagd undervisning) samt genomförande och rättning av skrivuppgift, med återkoppling till studenterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1354