Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av undervisning i KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik; 9hp samt KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer; 7,5hp

Direktupphandling av undervisning i KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik; 9hp samt KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer; 7,5hp

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende moment i gruppdynamik i kursen KH1150 (heldag 13/9 2019 med 3 parallella grupper, totalt ca 45 studenter) samt genomförande av hela kursen KH1353 (8 heldagar i 2-3 parallella grupper, 30-45 studenter samt examinationsdag, jan-mars 2020). Uppdraget utförs under höstterminen 2019 (KH1150) samt vårterminen 2020 (KH1353) enligt schema för kurserna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1331