Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av undervisning i form av kemitekniklaborationer i stor skala, moment i kursen KH1231 Kemiteknik 2; 21hp

Direktupphandling av undervisning i form av kemitekniklaborationer i stor skala, moment i kursen KH1231 Kemiteknik 2; 21hp

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Institutionen för Ingenjörspedagogik (IP) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder er att lämna anbud avseende tillhandahållande av lokaler och kemiteknisk utrustning i pilot/fullskala samt handledning av studenter och lärarassistenter. Laborationerna genomförs under vårterminen, enligt schema för kursen. Antal studenter är ca 30 per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1342