Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Direktupphandling av expert akademiskt skrivande läsåret 19/20

Direktupphandling av expert akademiskt skrivande läsåret 19/20

Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM

Som en viktig del i grundutbildningen vid KTH Flemingsberg ingår förmågan att skriva korrekta akademiska rapporter, allt från mindre rapporter upp till fullfjädrade examensrapporter samt goda färdighet i muntlig framställning. Dessa utbildningsinsatser ligger inte inom KTH Flemingsbergs kärnverksamhet, och vi avser att upphandla denna kompetens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

C-2019-1931