Kumla kommuns upphandlingar Vuxenutblldning på distans för personer boende i Kumla kommun

Vuxenutblldning på distans för personer boende i Kumla kommun

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser upphandla vuxenutbildlning på distans för att täcka det kontinuerliga behovet

Inbjudan till anbudsgivning gällande vård och omsorgsutbildning

Härmed inbjuds ni till anbudsgivning avseende vuxenutbildning på distans för personer boende i Kumla.

Upphandlande myndighet och volym

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är

Orgnr Upphandlande enhet 21 20 00 - 1975 Kumla kommun

Total beräknad volym 1 000 000:- under avtalsperioden

Angiven volym är ungefärlig och baseras på föregående avtalsperiod och ska inte betraktas som bindande.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-03-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

NLL 2021/242