Kumla kommuns upphandlingar Vägsalt och dammbindningsmedel

Vägsalt och dammbindningsmedel

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen omfattar vägsalt för halkbekämpning och dammbindningsmedel.

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av vägsalt och dammbindningsmedel. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande, beslutar om tilldelning och men att varje UM tecknar ett eget ramavtal.

Upphandlande myndigheter

Askersunds kommun

212000-1983

Kumla kommun

212000-1975

Samhällsbyggnad Bergslagen

222000-1487

Örebro kommun

212000-1967

Upphandlingen omfattar vägsalt för halkbekämpning och dammbindningsmedel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 633/2021