Kumla kommuns upphandlingar Utrustning/Entreprenad och laddoperatör publik Laddning inom Örebro och Kumla kommuner

Utrustning/Entreprenad och laddoperatör publik Laddning inom Örebro och Kumla kommuner

Kumla kommun, KUMLA

Kumbro Utveckling AB upphandlar laddplatser för att täcka beställarens behov av publik laddutrustning för personbilar och installation och operatörstjänster för dessa laddstolpar

Allmän orientering

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser utrustning/entreprenad och laddoperatör publik Laddning inom Örebro och Kumla kommun.

Upphandlingen syftar till att teckna avtal som ska täcka beställarens behov av publik laddutrustning för personbilar och installation och operatörstjänster för dessa laddstolpar (se bifogat dokument "Förslag på placering)

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/2