Kumla kommuns upphandlingar Upphandling Inkontinensprodukter

Upphandling Inkontinensprodukter

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av Inkontinensprodukter. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av Inkontinensprodukter. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.

Upphandlande myndigheter Organisationsnummer

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

Nora kommun

212000-2007

Region Örebro Län

232100-0164

Örebro kommun

212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1270/2020