Kumla kommuns upphandlingar Tillbyggnad av lager och kontor, Kumla Axeln 7

Tillbyggnad av lager och kontor, Kumla Axeln 7

Kumla Fastigheter AB, KUMLA

Kumla Fastigheter AB avser upphandla en lämplig totalentreprenör med syfte att inom en tvåstegad samverkansentreprenad projektera och producera ca 3170 m² tillbyggd lageryta, ca 130 m² påbyggd kontorsyta och ca 55 asfalterade parkeringsplatser inom fastigheten Kumla Axeln 7.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-22)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

5796