Kumla kommuns upphandlingar Strategisk partnering, förskola i kumla kommun.

Strategisk partnering, förskola i kumla kommun.

Kumla kommun, KUMLA

Aktuellt projekt kommer upphandlas som en strategisk partnering. Kumla Kommun ser ett behov av en ny förskola med option på ytterligare en förskola för att kunna tillgodose skolans behov av lokaler.

Ritningar m.m. som tas fram i fas 1 ska vara modell för kommande byggnationer. Dvs den ska utgöra kumlas Koncept för kommande skolor och förskolor. Detta ställer stora krav på flexibilitet och utbyggnads möjligheter.

Aktuellt projekt kommer upphandlas som en strategisk partnering. Kumla Kommun ser ett behov av en ny förskola med option på ytterligare en förskola för att kunna tillgodose skolans behov av lokaler.

Ritningar m.m. som tas fram i fas 1 ska vara modell för kommande byggnationer. Dvs den ska utgöra kumlas Koncept för kommande skolor och förskolor. Detta ställer stora krav på flexibilitet och utbyggnads möjligheter.

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till drygt 22 000 i dagsläget och ärcentralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personeranställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicentill kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varoroch tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som stårtill förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor ochtjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Aktuellt projekt kommer upphandlas som en strategisk partnering. Partneringprocessen ska vara effektiv och konstruktiv i en öppen dialog som ska leda till att projektmålen uppnås för båda parter.

Kumla Kommun ser ett behov av en förskola med 8st avdelningar och option på ytterligare en förskola.

Se AFA. allmän orientering

Avtalstid

Vi avser att starta projekteringen så snart som möjligt efter tilldelning och startmöte.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Herman Arnemo

Kumla kommun

692 80 Kumla

019-588711

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/168