Kumla kommuns upphandlingar Solskydd, persienner och markiser

Solskydd, persienner och markiser

Kumla kommun, KUMLA

kommunen avser att teckna ramavtal för Solskydd, persienner och markiser

Ramavtalet avser omfatta följande varor:

Solavskärmningsprodukter och relaterade tjänster.

Allmän orientering

1.1 Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal på Solskydd, Persienner och markiser med tillhörande tjänster för successiva avrop. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/92