Kumla kommuns upphandlingar Skadedjurssanering Kumla kommun

Skadedjurssanering Kumla kommun

Kumla kommun, KUMLA

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för Skadedjurssanering till Kumla kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning. Vi emotser ert anbud med intresse.

1.1 Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal för Skadedjurssanering för successiva avrop. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/513