Kumla kommuns upphandlingar Rostfria filtertråg för pilotdrift

Rostfria filtertråg för pilotdrift

Vätternvatten AB, ÖREBRO

Vätternvatten AB inbjuder till anbudsgivning vid direktupphandling av två (2) st rostfria filtertråg för pilotdrift.

Vätternvatten utreder möjligheterna till en framtida vattenförsörjning från

Vättern till flera kommuner i Örebro län. Utredningarna startade 2008 i ett samverkansprojekt mellan kommunerna och länsstyrelsen.

Som ett led i detta arbete genomförs ett pilotförsök där ovan nämnda rostfria

filtertråg ingår som en processdel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2022/55