Ridhus

Kumla kommun, Kumla

Kumla kommun har för avsikt att uppföra nytt Ridhus som

totalentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/25