Kumla kommuns upphandlingar Revisionstjänster 2023

Revisionstjänster 2023

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun och de förtroendevalda revsiorerna avser teckna avtal gällande revisionstjänster för Kumla kommun och dess bolag

Beskrivning av uppdraget

Upphandlingen avser följande:

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med 2024-01-01 till och med att 2027 års redovisning är rapporterad och godkänd av kommunfullmäktige respektive bolagens årsstämmor.Kumla kommun har rätt att säga upp avtalet efter två år, med minst 6 månaders uppsägningstid

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/32