Kumla kommuns upphandlingar Renovering av yttertak, Kumla Kvarntorp 6:6

Renovering av yttertak, Kumla Kvarntorp 6:6

Kumla Fastigheter AB, Kumla

Byte av tätskikt med mera på låglutande tak.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

5789