Kumla kommuns upphandlingar Ramavtal tekniska konsulttjänster, Kumla kommun

Ramavtal tekniska konsulttjänster, Kumla kommun

Kumla kommun, KUMLA

Beställarens organisation har ett behov av att säkra tillgången till konsulter inom områdena mark, vatten, gata och miljö

Genom denna upphandling avser beställaren teckna ramavtal med leverantörer inom varje enskilt fackområde enligt nedan:

Alla uppdrag avser tekniska konsulter inom mark, vatten, gata och miljö.

1. Konsult Projekt och byggledare

2. Konsult Projektör för VA, gata och mark entreprenader

3. Konsult Dagvatten och översvämningsutredningar

4. Konsult Geoteknisk undersökning

5. Konsult Miljöundersökningar

Kumla kommun avser att teckna avtal med 3 leverantörer per kategori förutsatt att så många uppfyller ställda krav. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 (högst poäng) tillfrågas först, därefter leverantör 2 (näst högst poäng) o.s.v.

Genom denna upphandling avser beställaren teckna ramavtal med leverantörer inom varje enskilt fackområde enligt nedan:

Alla uppdrag avser tekniska konsulter inom mark, vatten, gata och miljö.

1. Konsult Projekt och byggledare

2. Konsult Projektör för VA, gata och mark entreprenader

3. Konsult Dagvatten och översvämningsutredningar

4. Konsult Geoteknisk undersökning

5. Konsult Miljöundersökningar

Kumla kommun avser att teckna avtal med 3 leverantörer per kategori förutsatt att så många uppfyller ställda krav. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 (högst poäng) tillfrågas först, därefter leverantör 2 (näst högst poäng) o.s.v.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/215