Kumla kommuns upphandlingar Ramavtal Projekt och byggledning

Ramavtal Projekt och byggledning

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun har ett behov av att säkra tillgången till byggtekniska konsulter inom området: Projekt- och byggledning. För ramavtalet ska en Byggledare och en Projektledare tillhandahållas.

Kumla kommun avser att teckna avtal med 3 leverantörer förutsatt att så många uppfyller ställda krav.

Avgränsning: Ramavtalet gäller ej konsulter inom området mark, vatten och avlopp, gata och miljö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/315