Kumla kommuns upphandlingar Ramavtal Byggtekniska konsulttjänster, Kumla Kommun

Ramavtal Byggtekniska konsulttjänster, Kumla Kommun

Kumla kommun, KUMLA

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för konsulttjänster med efterfrågade tjänsterna Arkitekt, byggnadskonstruktion, el-och telekonstruktion och VVS-konstruktion inkl. sprinkler.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning. Vi emotser ert anbud med intresse.

Beställarens organisation har ett behov av att säkra tillgången till konsulter för mindre och medelstora projekt, för löpande arbeten samt för insatser med kort varsel eller av akut karaktär.

Anbud infordras för respektive fackområde. Kontrakt tecknas med flera konsulter inom respektive fackområde.

Målsättningen är att inom samtliga fackområden teckna avtal tre stycken leverantörer. Inom efterfrågade fackområden rangordnas leverantörerna 1-3.

Antagen anbudsgivare ska ha möjlighet att leverera experter inom aktuellt fackområden efter samråd med Beställaren.

Fackområden

Genom denna upphandling avser beställaren teckna ramavtal med leverantörer inom varje enskilt fackområde enligt nedan:

1. Arkitekt

Planering och utredning i förstudie.

Ta fram beslutsunderlag i tidiga skeden. Inre och yttre gestaltning av ny- och ombyggnation samt placering på tomt. Projektering av byggtekniska handlingar och fast inredning. Upprättande av förfrågnings- samt bygg- och relationshandlingar enligt beställarens anvisningar.

2. Byggnadskonstruktion

Dimensionering och konstruktion av bärande delar i byggnader. Sakkunnig inom konstruktionstekniska frågor. Tekniska utredningar. Upprättande av bygg- och relationshandlingar enligt beställarens anvisningar.

3. El- och telekonstruktion

Projektering av el- och teletekniska installationer. Sakkunnig inom el/teletekniska frågor. Tekniska utredningar. Upprättande av bygg- och relationshandlingar enligt beställarens anvisningar.

4. VVS-konstruktion inkl. sprinkler

Projektering av VVS-tekniska installationer inklusive sprinkler. Sakkunnig inom VVS-tekniska frågor. Tekniska utredningar. Upprättande av bygg- och relationshandlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/536