Kumla kommuns upphandlingar Om- och tillbyggnad av Byrsta Räddningsstation, Kumla Byrsta 3:20

Om- och tillbyggnad av Byrsta Räddningsstation, Kumla Byrsta 3:20

Kumla Fastigheter AB, Kumla

Om och tillbyggnad av heltidsbemannad Räddningstation i Kumla kommun.

Kontraktsarbeten omfattar i huvudsak en tillbyggnad i två (2) våningsplan om sammanlagt ca 480 m² BRA samt även vissa arbeten avseende befintlig byggnad och befintliga system såsom modernisering och utökning av bergvärmeanläggning, modernisering av styr- och reglersystem och omfärgning av fasader. Kontraktsarbetenas fulla omfattning framgår av förfrågningsunderlaget förtecknat under AFB.22 i 9.1 Administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

5782