Kumla kommuns upphandlingar Nybyggnad idrottshall i Kumla, totalentreprenad i partneringsamverkan

Nybyggnad idrottshall i Kumla, totalentreprenad i partneringsamverkan

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser att bygga en ny idrottshall som totalentreprenad i partneringsamverkan.

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och ärcentralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personeranställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicentill kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varoroch tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som stårtill förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2020 och kommunen köper varor ochtjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Kumla Kommun ser ett behov av en ny idrottshall, för att kunna tillgodose såväl skola föreningslivet och medborgares behov.Den ska även vara lämplig för mindre turneringar och matcher:

Aktuellt projekt kommer upphandlas som en totalentreprenad med partneringsamverkan. Partneringenprocessen ska vara effektiv och konstruktiv i en öppen dialog som ska leda till att projektmålen uppnås för båda parter.

Omfattning

Redovisas på bifogade ritningar.

Vi har som ambition att nyttja bergvärme för uppvärmning och viss kyla.

Målbudget

Målbudget för hela projektet är 55 000 000 kr exkl moms.

Avtalstid

Vi avser att starta projekteringen så snart som möjligt efter tilldelning och startmöte. Budget för fas 2 ska redovisas innan den 25 juli 2022.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Herman Arnemo, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588711

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/28