Kumla kommuns upphandlingar Ny kommunal gata inklusive vatten- och avloppsledningar samt en vändplan.

Ny kommunal gata inklusive vatten- och avloppsledningar samt en vändplan.

Kumla kommun, Kumla

Kumla kommun upphandlar en ny kommunal gata i området Kvarntorp

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till ca 22 500 i dagsläget och är centralt beläget i Närke.En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som stårtill förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2023 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling omfattar markarbete av ca 210 m ny kommunal gata inklusive vatten- och avloppsledningar samt en vändplan.

Avtalstid

Avtalet börjar gälla snarast efter kontraktsskrivning och överenskommen tidplan vid startmöte.

Entreprenaden ska vara godkänd och klar för överlämning senast 2023-11-30

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/17