Kumla kommuns upphandlingar Mattransporter 2022

Mattransporter 2022

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser upphandla mattransporter mellan tillagningskök och serveringskök i kommunen.

Kumla kommun avser upphandla mattransporter mellan tillagningskök och serveringskök i Kumla kommun

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till drygt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. Visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare.Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varoroch tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal på transporter av varm mat och livsmedel, mellan tillagningskök och serveringskök inom skola förskola och äldreomsorg, för successiva avrop enligt Kumla kommuns behov. I uppdraget ingår även returtransporter av transportvagnar, skåp och boxar. Målsättningen är att teckna avtal med en leverantör.

Volym

Kumla kommuns volym är ca 1 300 000 kr/år. Angiven volym är ungefärlig och baseras på föregående års inköpsstatistik och ska inte betraktas som bindande.Takvolymen för upphandlingen är 5 400 000 Kr.

I Kumla kommun kommer det levereras från 6 tillagningskök. Under avtalsperioden kan det tillkomma, försvinna leveransställen, vilket kan påverka volymerna och körturerna.

Upphandlingen omfattar dagliga transporter av ca 2 000 portioner färdiglagad varm mat, samt kylda/frysta livsmedel och övriga varor. I upphandlingen ingår även transport av returgods från mottagningskök till tillagningskök.

Transport ska ske vardagar, för skolor ca 180 dagar per år, för förskolor och fritids ca 220 dagar per år. För körning inom äldreomsorgen gäller samtliga helger under året. I bilaga med turschema anges de rutter med stopp som ska prissättas.

Maten ska transporteras i särskilda transportvagnar och boxar som tillhandahålls av kommunen. Kommunen reserverar sig för att angivna volymer och stopp kan komma att ändras med anledning av organisationsförändringar eller andra förändringar.

Handläggare

Handläggare för denna upphandling är:

Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/19